Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Hodnocení:

82 % Dobrá písnička Špatná písnička 18 %

28 lidí

Reklama

Text písně

Což nikdo se mnou nevyčká?
Petr snad chtěl
Zbývá pár chvil do zítřka
Zůstal jsem sám

Já pouze smím ti říct
Přání své, nic víc
Odejmi tu číši zkázy
Hořkosti a bídy plnou

Z rukou mých
Dál nejsem tím

Kým byl jsem dřív
Tam na počátku

Já tvou sílu měl
Tys však oněměl
Ta tři léta v různých krajích
Jako třicet se mi zdají

Ztrácím víru únavou
Jsem zbit
To zkus po někom chtít!

Ty znáš můj úděl
Mám-li zemřít, naplň zákon
Děj se vůle tvá

Nech je být
Mě mučit, zabít
Přibít na tvůj práh

Bože, proč teď
Proč právě teď mám strach
Zahlédnout cíl
Po cestě tvé jít dál

Pravdu chci znát
Krutou i zlou, ne lež
Proč oběť mou
Proč oběť mou ty chceš?

Znáš můj úděl!
Pochopím snad víc, až zemřu
Než dokud jsem žil
Vrátí se pak mezi lidi
To, o čem jsem snil

Bože, proč teď
Proč právě teď mám strach
Zahlédnout cíl
Po cestě tvé jít dál

Pravdu chci znát
Krutou i zlou, ne lež
Proč oběť mou
Proč oběť mou ty chceš?

Otče můj, já musím znát důvod
Zemřít mám, tak musím znát důvod

Pravdu chci znát
Krutou i zlou, ne lež
Oběť mou, proč oběť mou
Ty chceš

Já umírám!
Já teď zemřu
Já, já umírám

Má snad větší smysl zemřít
Než abych dál žil
Věříš, že jim vlastní krví
Paměť navrátím

V nejistotách utápíš mě
Neslyšíš můj pláč
Chceš-li, abych zemřel
Tedy řekni proč a zač

Já, já umírám!
Ó, já teď umírám
Dívej se, jak umírám
Ó, jak umírám

Ne, co říkám já
Děj se vůle tvá
Vznáším se jak
Nad propastí

Po těch létech
Trpkých strastí
Spočítáno na minuty

Konec vidím
Ó, jak jsi krutý!

Ne, co říkám já
Děj se vůle tvá
Skláním tvář svou
Sestup z výše
Piju nápoj
Ze tvé číše

Rychle na kříž
Přibij tělo mé
Než strachy řeknu ne...
Reklama
Reklama

Informace

Přidáno: 21. 9. 2016 - 13:11 | Kategorie: Muzikály | ID: 3983

Podrobné statistiky
Web používá cookies. OK Info